Pyramis

PYRAMIS Výrobní podnik PYRAMIS byl založen v Soluni v Řecku v roce 1959. O osm let později byl podnik PYRAMIS s. r. o. transformován na PYRAMIS a.s. V téže době byla zahájena výroba dřezů z nerezové oceli. Jednalo se o významnou událost, která se stala mezníkem rychlého rozvoje firmy.  

VÍCE NEREZOVÉ OCELI Výrobní zkušenosti, spojené s velkou finanční sílou (díky velmi silným mezinárodním obchodním aktivitám) vyústily v rozšíření výrobních kapacit o moderní technologické linky na výrobu dalšího kuchyňského nerezového sortimentu. Tento krok se stal druhým historickým mezníkem v rozvoji společnosti a kuchyňské zboží značky PYRAMIS se rozšířilo nejen v Řecku, ale i v dalších zemích pod sloganem: "PYRAMIS ... máme bohaté zkušenosti"   zástupce pro ČR firma Interhellas.

Barevné provedení