úvodní fotka_2018 

Nestihli jste ročník 2017 z důvodů montáže, nedokončené stavby, nebo jste čekali na obkladový materiál? Byla Vaše kuchyňská linka namontována po 1.listopadu 2017 a později? Zúčastněte se nového ročníku!

Propagační soutěž organizuje společnost Sklady Dušek s.r.o. se sídlem: U Špejcharu 1393/1, Brandýs nad Labem, IČO 26722895, DIČ CZ26722895
tel. 326902500, 604242324, e-mail: soutez@dusekkuchyne.czwww.dusekkuchyne.cz

Doba trvání:

Soutěž bude probíhat v termínu od 1.11.2017 do 30.11.2018.
Porota vybere nejlepší fotografie do 10.12.2018
Výherci budou zveřejnění na našich stránkách a na facebooku dne 10.12.2018 a o ceny se sami přihlásí prostřednictvím telefonu nebo e-mailu na výše uvedených adresách maximálně do 20.12.2018. Po tomto termínu nevyžádané ceny propadají ve prospěch pořadatele.

Výhry :
1.místo - 15 000,-Kč
2.místo - 10 000,-Kč
3.místo - 5 000,-Kč
4.-10. místo – hodnotné ceny do kuchyně


Kdo může soutěžit?

Do soutěže se může přihlásit osoba starší 18-ti let (dále jen soutěžící), která si od 1.11.2017 do 30.11.2018 zakoupila a realizovala kuchyňskou linku na některé prodejně Dušek kuchyně - viz. www.dusekkuchyne.cz.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. Soutěžící musí dodat alespoň 4 fotografie kuchyňské linky zakoupené a realizované firmou Dušek. Dále musí předložit doklad o zakoupení kuchyňské linky. Výhra bude vyúčtována jako sleva na kuchyňskou linku.

Osobní údaje
Zapojením do soutěže poskytuje účastník své osobní údaje, které budou uloženy v databázi organizátora – firmy Sklady Dušek s.r.o. Údaje budou použity k vyrozumění v případě výhry. Soutěžící též souhlasí s použitím fotografií pro propagační a marketinkové účely firmy Sklady Dušek s.r.o. a obchodní činnosti s ní spojené.
Zapojením do soutěže dává soutěžící organizátorovi souhlas k zasílání informačních letáků, případně ho kontaktoval za účelem poskytnutí reklamních, propagačních a marketinkových materiálů firmy. Zákazník má právo toto písemně odmítnout.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech podmínkách týkající se soutěže podle vlastního uvážení.Vyhrazuje si právo kdykoliv soutěž změnit, zrušit či omezit. Pokud se organizátor dozví, že soutěžící poskytl nepravdivé údaje, bude oprávněný vyloučit soutěžícího ze soutěže čímž automaticky zaniká nárok soutěžícího na výhru - slevu.
Na výhru-slevu nevzniká právní nárok. Výhru-slevu není možné vymáhat ani prostřednictvím soudu. Výherce může postoupit výhru -slevu na jinou osobu pouze se souhlasem organizátora. Organizátor nehradí soutěžícím náklady vzniklé v souvislosti s účastí na soutěži. Organizátor soutěže nezodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem soutěže a nebo nevyzvednutím či nepřevzetím výhry - slevy. Výhra – sleva, kterou se nepodaří výherci odevzdat nebo na základě odmítnutí výhercem propadne ve prospěch organizátora.